Skab balance og lev dit meningsfulde liv

”At vove er at miste fodfæstet for en stund.
Ikke at vove er at miste sig selv!”
Søren Kierkegaard

Savner du ro, balance og mening i dit liv…  Måske kan jeg hjælpe dig?

I vores hastigt tiltagende komplekse verden kan vi alle opleve svære perioder. Vi kan desværre alle møde smerte i vores liv. Det er en naturlig del af det at være menneske. Men hvordan kan vi møde disse udfordringer, når de kommer, og hvordan kan vi igen opnå en større grad af tilfredshed, balance og vitalitet i vores liv?
Svaret kan ligge i et vellykket terapiforforløb!

Individuel tilgang

Meningsløshed er en smertefuld, udfordrende, forvirrende og nedbrydende tilstand, der påvirker alle aspekter af dit liv. Derfor er jeg opmærksom på at møde dig med en individuel tilgang i mine behandlingsmetoder. Det er afgørende at skabe en terapeutisk alliance baseret på tillid og samarbejde for at kunne identificere de særlige omstændigheder og de vanskeligheder, der er årsag til din uønskede tilstand. Og det er afgørende for at kunne tilpasse min terapeutiske tilgang til dine behov, ønsker og mål.

Evidensbaserede tilgange 

Jeg har omfattende erfaring som terapeut og arbejder ud fra en solid forståelse af evidensbaserede terapeutiske metoder i min behandling herunder: ACT- Accept og Engagementsterapi, kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness. Jeg integrerer tilgangene ud fra din særlige situation for at kunne skabe varige positive forandringer i dit liv.

Åben, bevidst og engageret

At fremme mental balance vil være kernen i terapiforløbet. Jeg vil omsorgsfuldt støtte dig i at åbne dig for alle dine indre oplevelser - også de ubehagelige. Hjælpe dig til at erfare, at det er muligt at slippe kampen mod ubehaget for i stedet at opøve villighed til at acceptere det, der er. Det sætter dig fri og giver dig energi til at handle engageret i overensstemmelse med dine ønsker og værdier. En større mental balance kan opøves gennem omsorgsfuld støtte, vejledning og oplevelsesbaserede øvelser

Værdibaserede handlinger

Du vil igennem det terapeutiske forløb blive guidet igennem en værdiafklarende proces. Værdibaserede handlinger er en afgørende del af terapien. Det betyder, at du bliver opmærksom på at træffe aktive valg, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier. Det vil gøre det muligt for dig at skabe et meningsfuldt liv, hvor du lever i overensstemmelse med det, der er vigtigt, og virkelig giver mening for dig.

Et dristigt skridt

Engageret handling er de dristige skridt, som jeg vil støtte dig i at tage, når du begynder bevidst at ændre de valg, du træffer. Terapien fokuserer på, at du bliver "villig” til at gøre det, der skal til, for at forbinde dig med dine værdier, også selv om det er usikkert og måske angstprovokerende.
Vi kan alle opleve modvilje mod forandringer. Når du forlader din tryghedszone, betyder det, at du mister fodfæstet for en stund, og det kan være angstprovokerende og ubehageligt. Og!...vi kan ikke udvikle os uden, at vi indimellem mister fodfæstet!

Bevidsthed og vores værdier viser os vejen. Engageret handling er den type adfærd, der fører os i en værdibaseret og meningsfuld retning.

Sådan kommer du i gang 

Kontakt mig gerne for en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan tale om dine behov, ønsker, mål, og hvordan jeg bedst kan støtte dig på din vej til det liv, du ønsker at leve.
Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Se mere og aftal tid på: Livsvilje

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer