Coaching i Aarhus


”Jeg kan ikke lære alle alt. Jeg kan kun få dem til at tænke!”

Sokrates

Eksistentiel Coaching Århus - At træde nye stier og gå nye veje

Coaching foregår gennem dialog og spørgsmål – åbne sokratiske spørgsmål, der tager udgangspunkt i, at det bedste svar på dine udfordringer ligger inden i dig selv.

Som coach inspirerer jeg dig til at reflektere over det, der er vigtigt for dig, både som menneske og i de relationer, som du indgår i.

Du får lejlighed til at reflektere over dine personlige værdier. De værdier som udgør dit personlige fundament, og som er din vejviser og ledetråd og dermed afgørende for, hvilken retning dit liv og dine handlinger ideelt skal bevæge sig henimod. 
Det giver dig mulighed for, med større sikkerhed og autenticitet, at træffe de nødvendige beslutninger og handle på det, som er vigtigt for dig!

Temaer i coaching kan være: livsforandringer, overbelastning og stress, motivation og mening, værdiafklaring, personlig handlekraft/muligheder, konfliktfyldte relationer eller andet som du har behov for at afklare og handle på for at leve det liv, som du gerne vil.

Coaching er en bevidstgørende og handleorienteret samtale, der tager afsæt i din nuværende situation og dine ønsker om den forandring, som du gerne vil opnå.

Jeg hjælper dig igennem en proces med intensiv fokusering, nysgerrighed og kreativitet med det formål at skabe en bevægelse og en forstyrrelse, der giver dig mod til  nye  handlinger  og dermed forandring. 

En forandring og et mål, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier.

Et vellykket coachingforløb kan hjælpe dig til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt
fornyet vitalitet.

Kontakt mig gerne for en gratis uforpligtende telefonisk forsamtale.


Livsvilje ved Psykoterapeut og Coach Jens E. Mortensen Århus

Jeg tilbyder også samtaleterapi i Århus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændt , personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet som du finder vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.