Coaching i Aarhus


”Jeg kan ikke lære alle alt. Jeg kan kun få dem til at tænke!”

Sokrates

Eksistentiel Coaching i Aarhus - At træde nye stier og gå nye veje

Coaching foregår gennem dialog og spørgsmål – åbne sokratiske spørgsmål, som tager udgangspunkt i, at de bedste svar på dine udfordringer ligger inden i dig selv.

Som coach inspirerer jeg dig til at reflektere over det, der er vigtigt for dig, både som menneske og i de relationer, du indgår i.

Du får lejlighed til at reflektere over dine personlige værdier. De værdier, som udgør dit personlige fundament, og som er din vejviser og ledetråd og dermed afgørende for, hvilken retning dit liv og dine handlinger ideelt skal bevæge sig henimod.
Det giver dig mulighed for med større sikkerhed og autenticitet at handle, på det som er vigtigt for dig og træffe de nødvendige beslutninger.

Temaer i coaching kan være: livsforandringer, overbelastning og stress, motivation og mening, værdiafklaring, personlig handlekraft/muligheder,  konfliktfyldte relationer eller andet som du har behov for at afklare og handle på, for at leve det dit liv sådan som du gerne vil.

Coaching er en bevidstgørende og handleorienteret proces, der tager afsæt i din nuværende  situation og i ønsket om den  forandring, som du du gerne vil opnå.

Jeg hjælper dig igennem en proces med intensiv fokusering, nysgerrighed og kreativitet med det formål at skabe bevægelse og forstyrrelse, der giver dig mod til nye handlinger og dermed  forandring. 

En forandring og et mål, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier.

Et vellykket coachingforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt
fornyet vitalitet.  Kontakt mig gerne for en gratis uforpligtende telefonisk forsamtale.


Livsvilje ved Psykoterapeut og Coach Jens E. Mortensen i Aarhus

Jeg tilbyder samtaleterapi i Aarhus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vold, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændt, personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet som du finder vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.