Om Mig

Mit navn er Jens E. Mortensen.

Jeg er uddannet psykoterapeut ved den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens, hvor jeg nu er tilknyttet som underviser i ACT og Coaching Desuden arbejder jeg som frivillig behandler på Fundamentet, et tilbud der hjælper sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv . Her modtager jeg også supervision.

Jeg er født i 1953, er gift og jeg har to børn og seks børnebørn, og har i 30 år været ansat, dels som Daghøjskole-underviser og senere som underviser på Produktionsskole i Århus, som teaterlærer. De sidste seks år som coach med speciale i personligt støttede samtaler med sårbare unge.

”Af alle sidste Ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt!

Søren Kierkegaard

Nu har jeg selvstændig praksis, Livsvilje Århus, hvor jeg er tilknyttet behandlerfællesskabet  Terapihuset   Århus

Her er alle velkomne, og jeg tilbyder terapeutiske samtaler med afsæt i nyere kognitive metoder som  ACTMetakognitiv Terapi  og  Mindfulness.  Samtaler med vægt på  eksistens og mening , samtaler om det du oplever som hindrende for et tilfredsstillende liv. Samtaler om det der vigtigt for dig. Samtaler om, hvordan du genfinder og styrker kontakten til, det der er vigtigt og meningsfuldt, så du oplever engagement og vitalitet i dit liv.

Det er min opgave, som professionel terapeut, at understøtte en anerkendende dialog, hvor der opstår refleksion, erkendelse, mening og forandring. En dialog som er præget af ro, nærvær, accept, respekt, ansvar og glimtvis et let drys af undren og humor.

Jeg er bevidst om at gøre mit for at skabe en tryg og tillidsfuld relation til mine klienter. 
Det har gennem undersøgelser vist sig, at relationen mellem terapeut og klient har lige så afgørende betydning for et positivt udbytte af terapien, som den terapeutiske metode har!

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Jeg har 30 års undervisningserfaring og tilbyder workshop i:  ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

For mig handler undervisning om at skabe et rum for refleksion, udvikling og læring. Det vil sige et trygt, engageret og kreativt rum. Et rum der vækker nysgerrighed og inspiration, hvor det er muligt at håndtere frit og eksperimenterende, og hvor “fejl” er velkomne og omsættes til erfaring og læring.

Du kan finde det hele her på min hjemmeside, og du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har særlige ønsker, projekter og behov, hvor du kan se mine kompetencer eventuelt kan indgå.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen

Gratis telefonisk forsamtale og studierabat. Se mere her for kontakt og priser.