ACT - Århus 
 Acceptance and Commitment  Therapy


”Hvis du ikke vil have det – får du det”

Steven Hays

ACT terapi –  Århus

Tredje generationer Kognitiv Terapi 

ACT-terapi er en nyudvikling af kognitiv terapi, og målet med ACT-terapi er at øge psykologisk fleksibilitet.

ACT-terapi mener, at vores tilbøjelighed til at smelte sammen med vores tanker og forestillinger samt vores tendens til at undgå følelsesmæssigt ubehag, er årsagen til de fleste psykiske lidelser. 
Det er en terapiretning, der efterhånden har vundet indpas inden for mange områder, hvor behandling indgår. Det er især i forhold til stress, angst, depression, afhængighed, kronisk smerte samt en lang række af psykiske vanskeligheder.

Budskabet i ACT-terapi er, at vi skal lære mentalt at kunne adskille os fra vores tanker og følelser. Lær at acceptere det ubehag, der ikke kan ændres på eller kontrolleres på en hensigtsmæssig måde. At ”holde det let” med medfølelse, alt imens vi vælger at rette vores opmærksomhed mod et liv baseret på vores kerneværdier, så vi kan leve et engageret og meningsfuldt liv.

Når du aktivt vælger at “slippe kampen” fremfor at "kæmpe mod" ubehagelige tanker og følelser, en kamp som kan forværre stress, angst, depression og sorg frigør du energi til, at rette fokus mod det der er vigtigt for dig – dine ønsker og drømme. Det kan give dig håb og mod på at engagere dig og handle i overensstemmelse med dine mål og værdier.

Som beskrevet i AA s Sindsrobøn:

”Gud giv  mig sindsro til at acceptere,
hvad jeg ikke kan ændre,
mod at ændre det, jeg kan,
og visdom til at se forskellen”.

Reinhold Niebur: 1892-1971, 

I ACT-terapi vil du opleve samtaler om:

Bevidst nærvær:  at rette din opmærksomhed mod nuet. Det nærværende øjeblik. Det kan f.eks. være gennem træning i mindfulness.

Adskille dig fra dine tanker:  at du opfatter dine tanker som det, de er! – blot tanker. Du er mere end din tanker!  

Bevidsthed:    at du bliver opmærksom på, at det er muligt at vælge at flytte dit perspektiv, så du får mulighed for mentalt at opleve fra et andet sted – “den”, der oplever – er ikke oplevelsen!

Værdiafklaring:  det der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening, vitalitet og retning.

Accept:   at være villig til at opleve ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg og at opleve ubehagelige kropslige fornemmelser, uden at du kæmper imod dem.

Engageret handling:  at du bevidst nærværende og aktivt bevæger dig i retning af, "det som er vigtigt for dig!".

Nærværet og den fokuserede opmærksomhed og kontakt i et terapeutisk rum understøtter din mulighed for selvindsigt og erkendelse, hvilket skaber grobund og afsæt for forandring.

Se mere om belastende tanker og følelser  her: Metakognitiv terapi

Jeg har omfattende erfaring med ACT-terapi og udviklingsstøttende samtaler med unge. Læs mere  her  :ACT og Unge

Jeg tilbyder workshops i ACT-terapi, og jeg er hurtig tilknyttet som underviser i ACT-terapi på Psykoterapeut uddannelsen  Essens  - kurser .

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt
fornyet vitalitet. Kontakt mig gerne for en gratis uforpligtende telefonisk forsamtale.

Læs mere  OM MIG :
Se  priser  her:

 

Livsvilje ved Psykoterapeut og Coach Jens E. Mortensen Århus

Jeg tilbyder samtaleterapi i Århus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vold, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændt , personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet som du finder vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.

Du kan læse mere om ACT-terapi og angst her:  https://www.angstforeningen.dk/