Walk and Talk - Terapi i naturen

Terapi i naturen - Walk and Talk


”Man tænker bedre, når man sætter det ene ben foran det andet”
Frédéric Gros

Walk & Talk Århus - samtaler til fods

"Tab for alt ikke lysten til at gå:
Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til.

Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” 
- ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok”,
skrev Søren Kierkegaard.

Kroppen "tænker" bedre , når den er i bevægelse. Hjernens evne til at løse problemer fungerer bedre under bevægelse. Hjernen begynder undervejs at producere dopamin og serotonin, og din krop går i en restitutionstilstand. 
Det er essentielt at mærke kroppen for at kunne flytte sit fokus fra uhensigtsmæssige tanker og følelser til kontakt med nuet. Især hvis du lider af angst, stress og depression.

Den fysiske aktivitet og bevægelse får dig ned i kroppen og øger nærværet i nuet. En samtale undervejs kan være med til at sætte gang i tanker og refleksion, og netop fordi vi bevæger os ude i naturlige rammer og kommer i kontakt med alle vores sanser, vil det ofte give en øget opmærksomhed og en skærpet bevidsthed i forhold til at mærke efter, hvad der opleves som hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt i forhold til det, som er vigtigt for dig og det liv, som du gerne vil leve.

Walk and talk - Terapeutisk samtale i naturen

Walk and Talk er en professionel psykoterapeutisk samtale, hvor vi forlader terapilokalet og bevæger os udendørs og går en tur sammen under sessionen.
Det er en terapi- og mødeform, der blev introduceret i 1990'erne, og den har siden vundet anerkendelse og udbredelse.

Walk and Talk er en metode

Walk and Talk giver mulighed for bevægelse og nyt indtryk, der kan bidrage til forandring og øget mental og fysisk sundhed.

Gåturen og den fysiske aktivitet i naturlige omgivelser kan nedbryde den formelle relation, virke mere afslappet og dermed fremme samtalerne. Naturen påvirker sanserne og sindet og virker beroligende og afstressende, hvilket letter kommunikationen.

Walk and Talk kan være en god mulighed, hvis du ønsker en forfriskende og mere aktiv tilgang til den terapeutiske proces.

Terapi i naturen i Aarhus

Walk and Talk Terapi i naturen i Aarhus kan hjælpe dig med at reducere, bekymring, stress og angst, fremme mental sundhed og øge livskvaliteten.

Terapi i naturen i Aarhus er en god mulighed for at kombinere de terapeutiske samtaler med naturens helbredende effekt.

Aarhus har mange naturskønne områder, hvor vi kan have en Walk and Talk terapeutisk samtale. Blandt de oplagte steder er Marselisborgskovene, Mindeparken, Risskov og Brabrandstien.

Det er områder, der byder på smukke omgivelser, skov og strand, frisk luft og mulighed for at trække sig og finde ro. Jeg har særligt kendskab til områderne ved Brabrandsøen og Årslev Engsø. Det er en mulighed, at vi starter der. 
Hvis du kender et sted, hvor du har erfaring for at finde ro og velvære, er det også en mulighed.

Emner for Walk and Talk samtaler

Emner for samtalen kan, lige som ved det traditionelle indendørs terapiformat, handle om afklaring/udvikling, stress, angst, depression, traume, sorg, ensomhed, vrede, konflikthåndtering, misbrug, selvskade eller andet, som du finder vigtigt at forandre i dit liv.
Under en Walk &Talk-samtale benytter jeg mig af de forskellige terapiformer, som du ser under fanen TERAPI

Walk & Talk Coaching

- når du ønsker forandring

”Jeg kan ikke lære alle alt. Jeg kan kun få dem til at tænke!”
Sokrates

Det er blevet bevist, at evnen til at tænke kreativt stiger under en gåtur. Ligesom koncentration og produktivitet forbedres af fysisk aktivitet.

Forfatteren Anna Iwarson har brugt Walk & Talk-møder i flere år og opsummerer fordelene på sin blog:

“Kroppen tænker bedre, når den er i bevægelse. Det er fordi at hjernens evne til at løse problemer fungerer bedre under bevægelse. Under en gåtur fjernes kroppens stresshormon, og din krop går i en restitutionstilstand.
Omkring 400 år før vores tidsregning, opfandt græske Diogenes fra Sinope ordsproget “Solvitur ambulando”, som har den betydning at “alt løser sig, når du går”.

"Denne teori er ganske enkel; Jo længere du går, jo mere får du gjort."

 Bevægelse og naturen styrker kreativiteten

Et studie fra Stanford University fastslår, at gåturen skaber grobund for kreativ tænkning og problemløsning. Undersøgelsen måler kreativiteten hos personer, der enten sidder stille eller går. Resultatet viste, at kreativiteten var 60 % højere hos personerne, der var i bevægelse. Og som noget positivt fortsatte den høje grad af kreativitet, når forsøgspersonen sad stille igen efter gåturen.

At komme udenfor og opleve naturen er altså en god måde at skifte perspektiv og bryde ud af gamle vaner. Frisk luft og lys kan have stor betydning for koncentration, overblik og generel tilfredshed.

Gå dine idéer i møde

Forskning viser, at  Walk and Talk samtaler kan have en større og mere positiv virkning sammenlignet med siddende samtaler.

Walk and Talk-samtalen virker mindre formel og mere afslappet end ved traditionel coaching, hvor du sidder  i et lukket rum, og du kommer hurtigere og bedre frem til en afklaring og dét, som virker for dig.


Coaching med hoved, krop og sjæl

Opholdet i naturen og den friske luft bevæger sanserne. Den fysiske aktivitet får dig ned i kroppen og øger dit nærvær. Det kan give dig bedre mulighed for at komme i kontakt med dine forhåbninger og drømme samt give dig mod og energi til at skabe de forandringer for dit liv, som du ønsker.

Walk and Talk Coaching er en aktiv handling, der sætter gang i tænkning og refleksion. Vi lader os under coachingen inspirere, og vi bruger det, der er til stede i naturen til visuelt at illustrere og symbolisere det emne, som du vil arbejde med. Det giver mulighed for at kortlægge situationen, skabe distance, ”træde et skridt tilbage” og flytte perspektiv for efterfølgende at kunne afdække behov, forhindringer og styrkesider, som kan synliggøre nye muligheder.

Denne flerstrengede kombination giver dig overskud til at skærpe din bevidsthed og mærke efter, hvad der føles rigtigt for dig. Det skaber vitalitet, overskud, trivsel og handlekompetencer.

Fokus i coaching-sessioner kan være:

Livsforandringer, overbelastning og stress, motivation, værdiafklaring og mening, personlig handlekraft/muligheder, konfliktfyldte relationer eller andet, som du har behov for at afklare og handle på for at leve det liv, som du gerne vil.

Walk & Talk - Coaching og professionel psykoterapeutisk samtale

Opsummerende grunde til, at Walk and Talk kan være fordelagtigt frem for et almindeligt terapi- eller coach lokale:

Walk and Talk kombinerer terapi eller coaching med frisk luft, bevægelse og naturens helende virkning, hvilket kan bidrage til bedre mental og fysisk sundhed.

Walk and Talk-samtaler kan virke mere frie og afslappede og bevæge både krop og sind.

Rammerne, sanserne og naturens kreativitet fremmer nye ideer og perspektiver.

At komme udenfor og opleve naturen hjælper til at skifte perspektiv og bryde ud af gamle vaner. Frisk luft og lys kan have stor betydning for opmærksomhed, overblik, energi og tilfredshed.

Walk and Talk kan være en god mulighed, hvis du ønsker en forfriskende og mere aktiv tilgang til den terapeutiske/coachende metode og proces.

Jeg tilbyder Walk and Talk-samtale i Århus

Naturen i Århus året rundt:  

Jeg vælger, efter aftale med dig, et passende sted, f.eks. Årslev Engsø, Marselisborgskovene eller Risskov, som er afvekslende og naturskønne områder.
Du er også velkommen til at foreslå et andet sted, som du holder af, i nærheden af Århus.

Du er velkommen til at kontakte mig, for at aftale nærmere.

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer