Omsorgsfuld behandling af angst, stress og depression

Hvis du oplever angst, bekymring og utilstrækkelighed i en grad, der forhindrer dig i at leve dit liv, sådan som du gerne vil leve det, så er du velkommen i min terapeutiske praksis Livsvilje. Her tilbyder jeg et erfarent og omsorgsfuldt rum, hvor du gennem samtaler, afklaring og støtte efterhånden kan vende tilbage til en engageret og ønskværdig tilværelse igen.

Individuel tilgang

Angst, stress og depression kan være udfordrende og forvirrende tilstande, der påvirker alle aspekter af dit liv. Derfor er jeg opmærksom på en individuel tilgang i mine behandlingsmetoder og i mit møde med dig. Det er afgørende at skabe en terapeutisk alliance baseret på tillid og samarbejde for at kunne identificere de specifikke vanskeligheder og den adfærd, der er årsag til din uønskede tilstand. Og det er afgørende for at kunne tilpasse min terapeutiske tilgang til dine behov, ønsker og mål.

Evidensbaserede tilgange 

Jeg har omfattende erfaring og arbejder ud fra en solid forståelse af evidensbaserede terapeutiske metoder i min behandling af angst, stress og depression herunder: Kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, ACT- Accept og Engagementsterapi samt mindfulness. Jeg integrerer tilgangene ud fra din særlige situation med det formål at skabe varige positive forandringer i dit liv.

Vejledning og støtte

Under dit terapeutiske forløb vil jeg guide og støtte dig gennem de udfordringer, som du møder på vejen. Jeg tilbyder strategier og metoder til at håndtere akutte symptomer og forebygge tilbagefald. Samtidig vil jeg understøtte dit mod til at gøre nye erfaringer og dermed opleve ny bevidsthed og selvindsigt. Det vil styrke dit engagement og øge din personlige vitalitet og vækst på vej mod det, der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening.

Sådan kommer du i gang

Kontakt mig gerne for en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan tale om dine behov, ønsker, mål, og hvordan jeg bedst kan støtte dig på din vej til det liv, du ønsker at leve.
Et vellykket terapiforløb kan hjælpe dig til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Se mere og aftal tid på: Livsvilje

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Angstforeningen Depressionsforeningen