Telefonterapi Århus


”Den menneskelige stemme tager med andre ord afsæt i vores følelser og indre oplevelsesverden….”

Sanne Storm

AT LYTTE - VÆRE OPMÆRKSOM OG LADE SIG LYDE

Ifølge studier er telefonterapi lige så effektivt, som hvis man kommer til terapeutens praksis.

Klient og terapeut slipper for andre forstyrrende elementer, og vi kan koncentrere os om stemmen og ordene frem for, hvordan vi fremstår for hinanden.

Du kan måske opleve dig mere fri fordi, telefonen giver dig en større grad af anonymitet.

Hvis du lider af angst, kan det være en lettelse, at du ikke skal mødes med terapeuten i klinikken. Det vil netop kunne sætte angstsymptomerne i gang i en grad, der gør det vanskeligt for dig at koncentrere dig om terapien.

Hvis du er i en akut krise, er det mere fleksibelt for dig, at du ikke skal bruge tid og energi på at planlægge muligheder for at møde op i klinikken.

Emner for samtalen kan være afklaring/udvikling, stress, angst, depression, traume, sorg, ensomhed, konflikthåndtering, misbrug, selvskade eller andet, som du finder vigtigt at forandre i dit liv.

Samtalerne kan følges op med mails med beskrivelser af øvelser, registreringsmateriale og opsummering af fokuspunkter, så du har noget håndgribeligt at støtte sig til ved siden af samtalerne.

Jeg praktiserer alle de terapiformer, som beskrevet under fanen TERAPI , som telefonterapi.

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Jeg tilbyder samtaleterapi i Århus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vold, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet, som du finder det vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.

Livsvilje ved psykoterapeut og coach Jens E. Mortensen, Århus

Læs mere OM MIG  :
Se priser   her:

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer