Kursus i ACT terapi – for dig som professionel!

ACT Århus


”At man naar det i Sandhed skal lykkes en at føre et Menneske hen til et bestemt sted, 
først og fremmest maa Passe paa at finde ham der hvor han er, og begynde der” 
Søren Kierkegaard


Acceptance and Commitment Therapy

ACT tilhører “den tredje bølge” af kognitiv terapi – de såkaldte kontekstuelle adfærdsterapier. Det er en transdiagnostisk terapi, som efterhånden har vundet indpas inden for mange områder, hvor behandling/vejledning indgår. Det er især i forhold til stress, angst, depression, afhængighed, selvskade, kroniske smerter samt en lang række af psykiske vanskeligheder.

Inden for ACT er vores "relation" til tanker, følelser, smerte og ubehag helt grundlæggende. 

Vi møder alle smerte og lidelse i perioder af vores liv, og vi vil alle opleve tilbøjeligheden til at smelte sammen med vores tanker og følelser - og impulser til at ville slippe af med de belastende tanker, de ubehagelige følelser og det fysiske ubehag.

Villigheden til at se på sin egen tilbøjelighed til sammensmeltning med tanker og følelser og de uhensigtsmæssige undgåelses-strategier, vi ofte benytter os af i forhold til fysisk ubehag, er derfor afgørende i mødet med klienten.

Hvis du vil benytte dig af ACT terapi i dit behandler/vejledervirke, er det derfor essentielt, at arbejdet begynder med dig selv.

Kurserne er for alle professionelle og er tilpassede den kontekst, hvor du vil benytte dig af ACT terapi. Jeg har omfattende erfaring med undervisning i ACT fra den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens-kurser, hvor jeg er fast tilknyttet som underviser.

Kursusindhold

Kurset indeholder en indføring i teori og filosofi:
Relationel rammeteori og funktionel kontekstualisme. Vi gennemgår ACTs fleksibilitetsmodel, Hexafleksen. 

Vi gennemgår og arbejder med ACT-interventioner inden for hver af de seks kerneprocesser i Hexafleksen: Kontakt med nuet, Selvet som perspektiv, Defusion, Accept, Værdier og Engageret handling. 

Undervisningen er oplevelsesorienteret – en vekslen mellem teori og praktiske øvelser, hvor du får mulighed for at inddrage dig selv i det terapeutiske arbejde

Henvend dig gerne for nærmere aftale, hvis du er i en sammenhæng/gruppe/institution, hvor et kursus i ACT vil give mening. Jeg tilpasser kurset efter dine ønsker og behov og til den aktuelle kontekst. 

Se mere om ACT her!
ACT og unge her!

 Livsvilje ved psykoterapeut og coach Jens E. Mortensen, Århus

Jeg tilbyder samtaleterapi i Århus ved:

Angst, stress, depression, eksamensangst, præstationsangst, OCD, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vold, vrede, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet, som du finder det vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.