Om mig

Mit navn er Jens E. Mortensen.

Jeg er uddannet socialpædagog og psykoterapeut. Psykoterapeutuddannelsen afsluttede jeg i 2009 fra den certificerede psykoterapeut-uddannelse Essens-kurser. Her har jeg lige siden været tilknyttet som underviser i krop og bevægelse samt ACT - terapi og Coaching. Desuden er jeg frivillig behandler på Fundamentet, et tilbud, der hjælper sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive forandringer i deres liv. Her modtager jeg også supervision.

Faglig udvikling ligger mig meget på sinde, så jeg deltager jævnligt i kurser, og jeg møder op til foredrag og fyraftensmøder. Det der særligt optager mig er nyere kognitive mindfulnessbaserede metoder som ACT-terapi og Metakognitiv terapi. Ligesom eksistens, mening og balance i livet er et vigtigt element i min samtalepraksis, og derfor er noget jeg fortsat søger inspsiration indenfor.

Jeg har gennem 30 år været ansat som teaterlærer dels som Daghøjskole-underviser og senere som underviser på Produktionsskole i Århus. De sidste seks år som coach med speciale i personligt støttede samtaler med sårbare unge.

”Erfaring er den kam livet giver os, når vi er skaldede
Kinesisk ordsprog

Nu har jeg selvstændig praksis, Livsvilje Århus, hvor jeg er tilknyttet behandlerfællesskabet  Terapihuset  i Århus.

Her er alle velkomne, og jeg tilbyder terapeutiske og coachende samtaler med afsæt i nyere kognitive metoder som ACT , Metakognitiv terapi og mindfulness. 

  • Samtaler om det, der er vigtigt for dig.
  • Samtaler med vægt på eksistens og mening.
  • Samtaler om det, du oplever som hindrende for et tilfredsstillende liv.
  • Samtaler om, hvordan du genfinder og styrker kontakten til det, der er vigtigt og meningsfuldt, så du igen oplever engagement og vitalitet i dit liv.

Det er min opgave som professionel terapeut at understøtte en anerkendende dialog, hvor der opstår refleksion, erkendelse, mening og forandring. En dialog, som er præget af ro, nærvær, accept, respekt, ansvar og glimtvis et let drys af undren og humor.

Jeg er bevidst om at gøre mit for, med omsorg, at skabe en tryg og tillidsfuld relation til dig som klient.
Det har gennem undersøgelser vist sig, at relationen mellem terapeut og klient har lige så afgørende betydning for et positivt udbytte af terapien, som den terapeutiske metode har!

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Jeg har 30 års undervisningserfaring og tilbyder workshop i:  ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

For mig handler undervisning om at skabe et udviklende rum for refleksion og læring. Det vil sige et trygt, engageret, livfuldt og kreativt rum. Et rum, der vækker lyst, nysgerrighed og inspiration. Et rum, hvor det er muligt at handle frit og eksperimenterende, og hvor “fejl” er velkomne og omsættes til erfaring og læring.

Du kan finde det hele her på min hjemmeside, og du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har særlige ønsker, projekter og behov, hvor du kan se, at mine kompetencer eventuelt kan indgå.

Jeg er medlem af Psykoterapeutforeningen

Gratis telefonisk forsamtale og studierabat. Se mere her for kontakt og priser.