Coaching i Aarhus


”Jeg kan ikke lære alle alt. Jeg kan kun få dem til at tænke!”

Sokrates

Eksistentiel Coaching Århus - At træde nye stier og gå nye veje

Coaching foregår gennem dialog og spørgsmål – åbne sokratiske spørgsmål, der tager udgangspunkt i, at det bedste svar på dine udfordringer ligger inden i dig selv.

Som coach inspirerer jeg dig til at reflektere over det, der er vigtigt for dig, både som menneske og i de relationer, som du indgår i.

Du får lejlighed til at reflektere over dine personlige værdier. De værdier, som udgør dit personlige fundament, og som er din vejviser og ledetråd og dermed afgørende for, hvilken retning dit liv og dine handlinger ideelt skal bevæge sig henimod. 
Det giver dig mulighed for, med større sikkerhed og autenticitet, at træffe de nødvendige beslutninger og handle på det, som er vigtigt for dig!

Temaer i coaching kan være: livsforandringer, overbelastning og stress, motivation og mening, værdiafklaring, personlig handlekraft/muligheder, konfliktfyldte relationer eller andet, som du har behov for at afklare og handle på for at leve det liv, som du gerne vil.

Coaching er en bevidstgørende og handleorienteret samtale, der tager afsæt i din nuværende situation og dine ønsker om den forandring, som du gerne vil opnå.

Jeg hjælper dig igennem en proces med intensiv fokusering, nysgerrighed og kreativitet med det formål at skabe en bevægelse og en forstyrrelse, der giver dig mod til nye handlinger og dermed forandring. 

En forandring og et mål, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier.

Et vellykket coachingforløb kan hjælpe dig til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Vi kan også sammen dine idéer i møde

Forskning viser, at "walk and talk"-samtaler kan have en større og mere positiv virkning frem for at sidde ned og samtale.

"Walk and talk"-samtalen virker mindre formel og mere afslappet end ved traditionel coaching, hvor du sidder i et lukket rum. Du kommer hurtigere og bedre frem til en afklaring og dét, som virker for dig.


Bevægelse og naturen styrker kreativiteten

Et studie fra Stanford University fastslår, at gåturen skaber grobund for kreativ tænkning og problemløsning. Undersøgelsen måler kreativiteten hos personer, der enten sidder stille eller går. Resultatet viste, at kreativiteten var 60 % højere hos personerne, der var i bevægelse. Og som noget positivt fortsatte den høje grad af kreativitet, når forsøgspersonen sad stille igen efter gåturen.

t komme udenfor og opleve naturen er altså en god måde at skifte perspektiv og bryde ud af gamle vaner. Frisk luft og lys kan have stor betydning for koncentration, overblik og generel tilfredshed.

Coaching med hoved, krop og sjæl

Opholdet i naturen og den friske luft bevæger sanserne. Den fysiske aktivitet får dig ned i kroppen og øger dit nærvær. Det kan give dig bedre mulighed for at komme i kontakt med dine forhåbninger og drømme samt give dig mod og energi til at skabe de forandringer for dit liv, som du ønsker.

Walk and Talk Coaching er en aktiv handling, der sætter gang i tænkning og refleksion. Vi lader os, under coachingen, inspirere og vi bruger det, der er til stede i naturen til visuelt at illustrere og symbolisere det emne, som du vil arbejde med. Det giver mulighed for at kortlægge situationen, skabe distance, ”træde et skridt tilbage” og flytte perspektiv for efterfølgende at kunne afdække behov, forhindringer og styrkesider, som kan synliggøre nye muligheder.

Denne flerstrengede kombination giver dig overskud til at skærpe din bevidsthed og mærke efter, hvad der opleves rigtigt for dig. Det skaber vitalitet, overskud, trivsel og handlekompetencer.

Fokus i coaching-sessioner kan være:

Livsforandringer, overbelastning og stress, motivation og mening, værdiafklaring, personlig handlekraft/muligheder, konfliktfyldte relationer eller andet, som du har behov for at afklare og håndtere for at leve det liv, som du gerne vil.

Walk & Talk - Coaching og professionel psykoterapeutisk samtale

Opsummerende grunde til, at Walk and Talk kan være fordelagtigt frem for et almindeligt terapi- eller coachlokale.

Walk and Talk kombinerer terapi eller coaching med frisk luft, bevægelse og naturens helende virkning, hvilket kan bidrage til bedre mental og fysisk sundhed.

Walk and Talk-samtaler kan virke mere frie og afslappede og bevæge både krop og sind.

Rammerne, sanserne og naturens kreativitet fremmer nye ideer og perspektiver.

At komme udenfor og opleve naturen er en god måde at skifte perspektiv og bryde ud af gamle vaner. Frisk luft og lys kan have stor betydning for opmærksomhed, overblik, energi og tilfredshed.

Walk and Talk kan være en god mulighed, hvis du ønsker en forfriskende og mere aktiv tilgang til den coachende metode og proces.

Jeg tilbyder Walk and Talk-samtale i Århus

Naturen i Århus året rundt:  

Jeg vælger, efter aftale med dig, et passende sted ved f.eks. Årslev Engsø eller Marselisborgskovene, der begge er meget naturskønne områder med forskellige kvaliteter. Du er også velkommen til at foreslå et sted, der passer for dig.

Livsvilje ved psykoterapeut og coach Jens E. Mortensen, Århus

Læs mere OM MIG  :
Se priser   her: