Gestaltterapi i Aarhus


”Jo mere du bliver den, du er – jo mere forandres du!”
Den paradoksale forandringsteori.

  Eksistentiel terapi - Gestaltterapi Århus

Gestaltterapien er en psykoterapi, der beskæftiger sig med eksistens, mening, sammenhæng og kontakt. Det handler om netop din oplevelse af virkeligheden og af det, der er her lige nu!

Fortiden inddrages som en del af nutidens atmosfære.

Gestaltterapien respekterer, at du selv ved og selv har ansvaret for, hvordan du skal realisere dit liv.

Målet med gestaltterapien er, at du bliver mere den, du er – og at hjælpe dig til at skabe indsigt, kontakt og selvaccept, hvilket styrker din selvopfattelse og din mulighed for at tage ansvar for dit liv og drage omsorg for dig selv. 

I den terapeutiske situation får du mulighed for at undersøge: 

Hvem er jeg? Hvordan er jeg i verden? Hvordan opstår mine problemer?

Gennem empatisk og anerkendende kontakt hjælper jeg dig ved at gøre opmærksom på det, jeg observerer og registrerer – både hos mig selv og hos dig. 
Det giver dig mulighed for at møde dig selv på en ny og autentisk måde. Jeg spørger ”hvordan” i stedet for ”hvorfor”. Det hjælper dig til at få en levende og umiddelbar kontakt med dine oplevelser.

Nærværet og den fokuserede opmærksomhed og kontakt i et terapeutisk rum understøtter din mulighed for selvindsigt og erkendelse, hvilket skaber grobund og afsæt for forandring.

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.
Kontakt mig gerne for en gratis, uforpligtende telefonisk forsamtale.

Livsvilje ved psykoterapeut og coach Jens E. Mortensen, Århus

Jeg tilbyder psykoterapi i Århus ved:

Depression, stress, angst, præstationsangst, fobier, sensitivitet, selvskade, spiseforstyrrelse, misbrug, skam, ensomhed, mistrivsel, mobning, omsorgssvigt, overgreb, traume, vrede, konflikter, krise, eksistentielle kriser, sorg/tab, sygdom, udbrændthed, personlighedsforstyrrelse, personlig udvikling.

Eller andet, som du finder det vigtigt at tale om i forbindelse med din personlige trivsel.

Du kan læse mere om gestaltterapi her:
http://www.gestalt.dk/upl/website/gestalt-forum/Hostrupgestaltterapiidk.pdf

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer