Privatlivspolitikker

Jeg gør, som dataansvarlig opmærksom på, at jeg opbevarer og behandler følgende data under dit terapiforløb:

 

 Kontaktoplysninger, som bruges i forbindelse med betaling, samt i forbindelse med den løbende
kontakt omkring aftaler og samtaletider.


 Notater indeholdende et kort referat af samtalerne med det formål at kunne optimere terapiforløbet.


 Alle personoplysninger indsamles og opbevares på låst computer og telefon. Notater og kalender
bliver behandlet i pseudonymiseret form.


Personoplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart


Du kan til enhver tid blive orienteret om, og se, de data der er opbevaret, gøre indsigelse og kræve dem slettet. 


Al opbevaret data slettes 30 dage efter endt terapiforløb.


Du kan få udleveret indsamlet data indtil 30 dage efter endt terapiforløb, hvorefter data slettes.


Klager over behandlingen af dine personoplysninger, rettes til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf: 33 19 32 00 Mail: dt@datatilsynet.dk .


Du bliver orienteret om ovenstående, inden et egentligt terapiforløb påbegyndes!