Omsorgsfuld behandling af belastende tanker

“Dine tanker har ikke brug for dig hele tiden”
Dharmalærer Thewang Amadou

Er dine tanker blevet som et uigennemtrængeligt spind, der holder dig fanget?

Du er ikke alene. Mange mennesker oplever en overvældende mængde tanker, der konstant kører rundt i hovedet og forhindrer dem i at leve fuldt ud. Men der er håb. Et terapiforløb kan være nøglen til at bryde fri fra tankespindet og genfinde ro og balance i dit sind.

Individuel tilgang

Igennem terapiforløbet vil vi arbejde sammen om at identificere og udforske de tankemønstre, der forstyrrer dit liv. Vi vil undersøge de følelser og overbevisninger, der er forbundet med dine tanker, og hvordan de påvirker din adfærd og dit velvære. Gennem en kombination af samtaler, refleksion og praktiske metoder vil vi skabe et rum, hvor du kan udforske og forstå dine tanker på et dybere niveau. Du vil opleve nye måder og mindfulness-baserede metoder til at skabe et mere fredfyldt og bevidst sind.

Vi vil sammen udforske dit ståsted i livet. Det, der er vigtigt for dig, og som giver dit liv mening. Ved engageret at forbinde dig til det, der virkelig betyder noget for dig, kan du træffe bevidste valg baseret på dine personlige værdier.

Evidensbaserede tilgange

Jeg har omfattende erfaring og arbejder ud fra en solid forståelse af evidensbaserede terapeutiske metoder i min behandling, herunder: Kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi, ACT- Accept og Engagementsterapi samt mindfulness. Jeg integrerer tilgangene ud fra din særlige situation med det formål at skabe varige positive forandringer i dit liv.

Min erfaring er, at du vil opdage, at det ikke altid er tankerne, der skal kontrollere dit liv. Du kan lære at ”observere” tankerne på afstand uden at lade dem styre dig. Du er ”mere” end dine tanker, og du har styrke, mod og mulighed for at skabe positive forandringer i dit sind og i dit liv.

Vejledning og støtte

Under dit terapeutiske forløb vil jeg guide og støtte dig gennem de udfordringer, som du møder på vejen, og jeg tilbyder strategier og metoder til at håndtere akutte symptomer og forebygge tilbagefald. Gennem vores samarbejde vil du gradvist opbygge større selvindsigt og selvaccept. Du vil lære at anerkende og værdsætte dig selv som den, du er, og du vil erfare din egen styrke og dine muligheder for at komme til stede i nuet og træffe egagerede og hensigtsmæssige valg. Ved at handle i overensstemmelse med dine værdier kan du skabe et meningsfuldt, vitalt og autentisk liv.

Sådan kommer du i gang 

Kontakt mig gerne for en gratis telefonisk forsamtale, hvor vi kan tale om dine behov, ønsker, mål, og hvordan jeg bedst kan støtte dig på din vej til det liv, du ønsker at leve.

Et vellykket terapiforløb kan hjælpe til at genfinde ressourcer, mod og engagement samt fornyet vitalitet.

Se mere og aftal tid på: Livsvilje

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer