Psykoterapi med:

Metakognitiv Terapi Århus 

- mod stress, angst, depression


“Dine tanker har ikke brugt for dig hele tiden”
Dharmalærer Thewang Amadou

Metakognitiv terapi er optaget af, hvordan vi regulerer vores tænkning. Forskning har vist, at de fleste problemer med stress, angst og depression skyldes den måde, vi forholder os til vores tanker og overbevisninger.

Målet med den metakognitive metode er at ændre vores forhold til vores tanker, så vi bedre kan kontrollere, hvilke tanker vi vil beskæftige os med, og hvor meget tid vi vil give dem.

I stedet for at "dyrke" tanker og følelser, handler det om at "gøre mindre" med tanker og følelser.

Omfattende og nytteløs bearbejdning af tanker og følelser er med til at skabe og vedligeholde depressive, angstfyldte tilstande som stress og anden psykisk lidelse. 

Jo mere tid vi beskæftiger os med vores negative tanker, jo dårligere vil vi få det, og vi vil "ubevidst" søge mod uhensigtsmæssige strategier og utilfredsstillende adfærd for at slippe af med de negative tanker og det følelsesmæssige ubehag.

Metakognitiv terapi har vist sig egnet til behandling af en lang række psykiske lidelser som stress, angst, depression.

Problemer skabt af overtænkning - bekymring og grublerier

Dalai Lama har sagt, at bekymringer er overflødige:

"Hvis problemet kan løses, så løs det i stedet for at bekymre dig om det.
Hvis det ikke kan løses, så nytter det heller ikke at bekymre dig".

Depression, stress og angst er psykiske lidelser forårsaget af uhensigtsmæssige tankemønstre. Bekymringer og de samme tanker igen og igen bliver til belastende overtænkning og grublerier.

Vi kan mindske negative tanker ved at handle nu i stedet for at fortsætte med overtænkning og ruminering - "at tygge drøv".
I en psykiatrisk sammenhæng dækker det over at køre de samme tanker igennem igen og igen

Man må gerne bekymre sig og tænke på problemer

Vi er alle mennesker, der tænker over problemer og overvinder dem, ligesom vi kan dele vores problemer og bekymringer naturligt med hinanden. Det er sådan, hjerner fungerer, og det sikrer vores overlevelse.

Vi er gode til at løse problemer og skabe orden og kontrol i den ydre verden - det, der ligger uden for os selv. Derfor tænker vi naturligt nok, at vi også kan gøre det i vores indre verden. Vores fortvivlelse og lidelse opstår, når vi erfarer, at vi ikke kan skabe orden og kontrollere vores tanker og følelser på samme måde - i den indre verden.

Tanker og følelser

Tanker er flygtige, og i sig selv gør de intet, men ofte er tankerne forbundet med stærke følelser. Vores tanker og følelser påvirker os både positivt og negativt.

Det er afgørende, hvordan vi håndterer de negative tanker og følelser. Tanker og følelser, der "fanger" os, kan ende med at optage det meste af vores tid og vores fokus i dagligdagen.

Når vi oplever kriser, sygdomme, tab og svigt, er det naturligt, at tankerne kredser om det, der er sket. Det oplevede vil fylde vores bevidsthed, og tankerne om det fremkalder følelser som sorg, tristhed, skuffelse, angst og vrede.

Tilstande, der - hvis de får lov - efterhånden kan forhindre os i at leve et meningsfuldt liv. Et liv, hvor vi kommer til at beskæftige os med negative tanker og følelser i stedet for de ting, som vi gerne vil - det er vigtigt for os , og som giver os et indholdsrigt, meningsfuldt og tilfredsstillende liv.
Se mere om behandling af belastende tanker og følelser her: ACT terapi


Den metakognitive metode

Gennem metakognitiv metode kan jeg hjælpe dig med at finde nye strategier til at reducere dine negative tanker og dermed reducere de negative konsekvenser, som de har for dit liv.

Metakognitiv terapi handler om at afdække, "hvad vi tænker om vores tanker" og overbevisninger - hvilke "antagelser vi har " om vores tankeprocesser. Det kan give dig en ny forståelse af, hvordan du mere hensigtsmæssigt kan håndtere dine negative tanker og følelser. Hvordan du kan lære at indskrænke og kontrollere, hvor meget dine bekymrende tanker og grublerier skal fylde i dit liv.

Et metakognitivt terapiforløb handler om, at du :

Bliver bevidst om uhensigtsmæssig coping adfærd som:
 • "Jeg tror, at jeg ikke kan styre mine grublerier"
 • "Jeg tror, at jeg kan gruble mig frem til løsninger og svar"
 • "Jeg tror, at jeg ikke kan håndtere mit liv aktivt, når jeg er så umotiveret"
 • "Jeg tror, at det er fortiden og min diagnose, der holder mig fanget"
Bliver bevidst om:
 • Dine negative udløsende tanker- triggertankerne.
 • Dine negative, vedligeholdende grublerier, bekymringer og humørtjek.
 • Dine uhensigtsmæssige strategier og din uhensigtsmæssige mestring, som kan være f. eks:
 • Undgåelse af bestemte situationer og sociale arrangementer, f.eks. offentlig transport, indkøb, arrangementer og fester.
 • Overdreven grad af hvile, sociale medier, tv o. lign.
 • Misbrug, overspisning eller anden selvskadende adfærd.
Lære at tro på, at du:
 • Kan begrænse dine grublerier.
 • Kan slippe dine overbevisninger om. at grublerier kan føre til løsning på dine problemer.
 • At dine tanker og følelser er normale - og at du ikke nødvendigvis behøver at lade dem styre dit liv.
Og at du:
 • Undersøger og genfinder det vigtigste og værdifulde i dit liv.
 • Træner din opmærksomhed, så du kan holde den rettet mod det, der giver dit liv mening og vitalitet.
 • Opdager, at du kan holde dine planer uanset dit humør.

Rundt om tankemylder, negative tanker og Metakognitiv terapi

Forskning har vist, at hjernen producerer 70.000 tanker og forestillinger dagligt.

Den britiske psykolog Adrian Wells er, efter 20 års grundforskning, ophavsmand til metakognitiv terapi. Han fandt, at det er måden, som vi håndterer vores tanker på, som er årsag til psykiske lidelser.

I Adrian Wells behandling handler det ikke om indholdet af dine tanker, men hvor meget tid og opmærksomhed du bruger på tankerne.

Når mennesker oplever traumatiske hændelser, kriser og tab, er det naturligt at blive overvældet af tankemylder og negative følelser. Tankerne kredser om det skete, og jo flere spekulationer og grublerier, jo mere mister vi kontrollen med vores liv, og vi oplever mistrivsel og flere bekymringer.

Det er ikke mængden af ubehagelige oplevelser og negative tanker, der fører til psykisk lidelse. Det er mængden af opmærksomhed på tankerne, der giver os bekymringer og lidelser.

Tag kontrollen med dit liv tilbage

Bliv bevidst om de tanker, der uhensigtsmæssigt fanger din opmærksomhed - triggertankerne.

Lær at afkoble din opmærksomhed, så du blot observerer tankerne uden at dvæle ved dem.

Opdag, at du kan tage kontrol og handle på det, der er vigtigt og livgivende for dig.

Parkér dine spekulationer og indfør en daglig grubletid, hvor der er plads til grublerier og "samtalerne" med dine tanker.

Hvad er forskellen på kognitiv terapi og metakognitiv terapi?

Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er to forskellige former for psykoterapiterapi, der hjælper klienter i forhold til deres uhensigtsmæssige tænkning og efterfølgende mistrivsel.

Kognitiv terapi fokuserer primært på at ændre indholdet af tankerne, der påvirker følelserne på en måde, der kan føre til problemer som angst og depression.

Metakognitiv terapi fokuserer på at ændre den måde , hvorpå klienten forholder sig til sine tanker og følelser.

Metakognitiv terapi har fokus på at ændre de underliggende metakognitive overbevisninger, der bidrager til stress, angst, depression samt øvrigt mistrivsel.

Hvor hurtigt virker metakognitiv metode?

Metakognitiv terapi er en terapiform, der kan have hurtig effekt på mentale sundhedsproblemer. Nogle mennesker kan opleve en forbedring af deres symptomer efter blot få sessioner. Effekten af samtaleterapien kan variere afhængigt af personlig udvikling og individuelle behov samt sværhedsgraden af symptomer.

Metakognitiv terapi fokuserer på at forstå og ændre de underliggende metakognitive overbevisninger og tankeprocesser, der bidrager til overtænkning og mentale sundhedsproblemer. Effekten af terapien kan herefter resultere i en hurtigere bedring.

Hvor kan man få metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er samtaleterapi, der tilbydes af specialiserede terapeuter, der er trænet i teknikken. Der er mange steder, hvor man kan få metakognitiv terapi, herunder privat praksis, klinikker og uddannelsessteder.

Metakognitiv gruppeterapi

Metakognitiv terapi udbydes også nogle steder som metakognitiv gruppeterapi og metakognitivt gruppeforløb. Hvis gruppeforløb virker overvældende for dig, kan du med fordel vælge at begynde med individuelle samtaler.

Det er vigtigt at finde en kvalificeret terapeut, der har erfaring med psykologien i metakognitiv terapi. En terapeut, der er i stand til at tilpasse behandlingen til dine individuelle behov.

Jeg tilbyder metakognitiv terapi i Aarhus til personer, der ønsker at tage kontrollen tilbage og vende deres mistrivsel til et indholdsrigt, meningsfuldt og tilfredsstillende liv.

Du har mulighed for gratis rådgivning og hjælp her:

Psykiatrifonden  Psykiatrifonden temaer